Thịnh Suy – A DRUNK NIGHT (MỘT ĐÊM SAY (X)) | Official Music Video Zing mp3: … _______________________________ Composer: Thịnh Suy Guitar: Đức Hiếu Music Producer: TeeD Director : Vinh VÅ© Production : M.A.D STUDIO Producer : Hoàng Lân, My Hồ Camera : Hieusoul Editor : Jojo Triều Phạm Cast : Nguyá»…n Minh Trang, Thịnh Suy, VietMax Equipment : Hà Ná»™i Lens Assistant : Tùng Nguyá»…n Stylist : AnhThao Trần Photographer : Phạm Anh Khoa Makeup : Tuấn Nguyá»…n Official Fan Group : … Follow: / Contact: 0366291157 (Danh) or #Thinhsuymusic #Motdemsay #Laiganhonanhdi

Rating